Påvirkninger og management

Hestenes adfærd er deres måde at kommunikere med omgivelserne og os på. Adfærden skal fortælle os om vores heste er tilpasse eller om de kommunikerer stress, frustration, ubehag, eller måske endda smerte.

Hestene er under konstant påvirkning af os og den dagligdag vi tilbyder dem, og det er min erfaring, at vores management af hesteholdet har en meget større indflydelse på hestene end vi tror.

Hvert hestehold er forskelligt, fordi flokken kan være sammensat forskelligt, antallet af heste, og det miljø og omgivelser de opholder sig i, og de muligheder vi tilbyder dem.

Derfor er det vigtigt, at vi altid forholder os objektivt og søger de bedste løsninger for den enkelte hesteflok.

De markører som ofte kan være indikatorer på at noget er i ubalance, er uro/aggression ved den enkelte hest eller i hesteflokken ved fodringer, ved ind- og udlukninger, omkring foder og vand stationer på folden, steorotype adfærd såsom vandring langs hegn, krybbebidning mv, skader og skrammer på især en enkelt hest, heste som laver udfald mod andre heste når mennesker færdes iblandt dem, og det er min påstand at sundhedsproblemer såsom tilbagevendende mavesår og hovbylder også kan være en indikator.

Negativ adfærd i håndtering og ridning, såsom separationsangst, aggressioner i form af trusler – eller decideret bid og spark er også indikatorer på at hesten er under stor påvirkning af dens miljø.

Når vi snakker om hvilke faktorer som påvirker vores heste, er det min erfaring at vi skal tænke meget bredere end vi måske er  vandt til.

 

Opvækst

Hestens opvækst fra lille, gik den i flok, ude, på boks, med andre føl, osv.

Mennesker

Relationen med nuværende og tidligere ejer, antallet af ejere indtil nu, alle de som håndterer hesten i dagligdagen, og de andre hestes ejere, især de to naboheste, og 3 genbo-heste hvis hesten står på boks. Jo flere mennesker i hestens dagligdag jo større sandsynlighed for signalforvirring og miskommunikationer for hesten og derved øget stress.

Boksen

Kan hesten socialisere i stalden hvis den står på boks, hvor fodres den i boksen i forhold til de andre heste, kan den lide eller acceptere dens sidekammerat/er eller er boksen tildelt den pågældende hest fordi det var den som var ledig ved indflytningstidspunktet?

Træning

Er hestens træning tilpasset dens niveau, forstår den opgaverne eller oplever den frustration og ubehag.

Flokken

Flokkens sammensætning, men også de andre hestes sundhed og stressniveau kan have indvirkning på den enkelte hest.

Folden

Dennes størrelse og indretning bestemmer, hvor meget plads den enkelte hest kan få, om den kan udvise den fornødne respekt i form af afstand til de andre heste, og om den kan flytte sig langt nok væk fra en utilfreds hest, til at tilfredsstille dennes pladsbehov mv. Blinde ender, skarpe hjørner, ulogiske åbninger til andre arealer, kan presse hestenes overblik i knebne situationer.  Resultatet bliver at hestens plads er indskrænket fordi den automatisk vil undgå at opholde sig i de udsatte områder på folden.

Leddets og vandets placering

Så en hest ikke ender med at stå i et hjørne, når den skal drikke eller hentes ind/ud.

Foderstationer

Mængden af foder samt antallet af tildelings steder kan enten bidrage til ro eller til aggression og frustration i flokken. Foderstationernes pladsering i forhold til tæthed, men også areal omkring og muligheder for at flytte sig. Heste vil gerne stå samlet når de spiser, men med god plads omkring.

Støj og udsyn

Er der en vej tæt på, ligger folden tæt på beboelse, eller er den skærmet af f.eks. træer, skov eller jordvold. Heste kan godt lide udsyn, så de ved hvad der foregår, dette ligger dybt forankret i deres natur som byttedyr.  Det er min overbevisning at støj fra trafik kan have indvirkning på nogle heste, dertil yderligere, hvis hestene er i bymæssigt miljø, hvor lyde fra hunde, bildøre, børn, fester mv. også kan fylde både dagens lyse timer, men måske især også nattetimerne.

Lys og Lugte

er der mørkt om natten eller ligger hestenes opholdssteder i by belysning? Hestene har en ekstremt god lugtesans, derfor er det ikke usandsynligt, at lugte vil kunne påvirke den sensitive hest, herunder hvis den opholder sig tæt på by – eller fabriks miljø.

 

Ovenstående er blot nogle af de mest iøjnefaldende påvirkninger, vi udsætter vores heste for i deres nærmiljø og som er med til at påvirke hestens adfærd og dermed sundhed. Det vil være forskelligt fra hest til hest, hvad der påvirker og hvordan de reagerer. Har du en veltilpas og sund hest er der ingen grund til at lave ændringer. Har du en hest med udfordringer, kan du med fordel eksperimentere med ovenstående parametre.

Tam og vildhest

Når vi ser på Flokadfærd, er det vigtigt at holde sig for øje at der kan være stor forskel i adfærd i forhold til tam – og vildheste. 

Flokdyr og enefold

Hesten er flokdyr, dvs. de foretrækker at være sammen med flere artsfæller ad gangen, som en del af deres sikkerhedstaktik. 

Dominans, hierki og overlevelse instinker

Vi er igennem mange år blevet opdraget med, at der blandt heste findes hierarki og dominans.

Den udadreagerende- og den udsatte hest

Har du en hest som er “hård” ved de andre heste i folden?  Den hest som bider eller truer af andre heste i håndtering og/eller ridning?

Sund og tilpas hest

Heste er fra naturens side rolige energibesparende væsner – og det er vores tamheste også. 

 

Påvirkning, management og sund og tilpas heste

Adfærden skal fortælle os om vores heste er tilpasse eller om de kommunikerer stress, frustration, ubehag, eller måske endda smerte.