Sund og tilpas hest

Heste er fra naturens side rolige energibesparende væsner – og det er vores tamheste også.  Heste er byttedyr, og det giver derfor ikke mening at bruge energien unødigt – da de kan ske at få brug for den i en krise situation. Derfor bevæger de sig langsomt det meste af tiden, er opmærksomme men ikke opfarende, synkroniserer bevægelser med resten af flokken for at signalere at de tager del i fællesskabet og er tunet ind med den information de får fra de andre, og så  er stridigheder holdt på et absolut minimum, fordi det koster energi og kan potentielt lave skader.

Det vi kender som ”leg” er hestenes antirovdyrs adfærd – de træner ret og slet til at kunne forsvare sig ved et angreb, ligesom hunde og katte igennem leg træner deres jagtfærdigheder.

Når vi ser på adfærd og observerer heste skal vi huske at tage racepræg i betragtning. Frieserens hæje nakke, og araberen lette haleføring er ikke udelukkende et udtryk for nervøsitet og anspændthed- det er et naturligt racepræg. Ligeledes vil man møde heste med hvide kanter i øjnene, det såkaldte ”menneskeøje” – dette ofte hos appaloosaer, knapstruppere og heste med brede eller skæv blis- igen her skal man holde sig objektiv om det er en del af hestens udseende eller et reelt signal for anspændthed og nervøsitet.

 

Her finder du nogle af de vigtige parametre for Den mentalt sunde og veltilpasse hest.

Listen er vejledende og erfaringsbaseret, og ikke fuldendt. Den er ment som et navigationsredskab.

 • Ingen store daglige aggressive udfald imod andre heste eller fra andre heste imod den.
 • Overvejende skal hesten være i nærhed af andre og ikke fremstå ekskluderet fra de øvrige heste
 • Skrammer fra leg og tummel er ok, men ikke tilbagevendende grove sår og skrammer samt skader
 • Afslappet og rolig på stald
 • Afslappet, og let i håndtering
 • Ingen sterotyp adfærd på boks eller fold
 • Ses i leg eller grooming situationer med andre heste
 • Normal rulleadfærd – ikke overdreven, udeblivende, eller kortvarig/hastigt.
 • Ses dele grovfoder med andre heste
 • Virke afspændt og tryg i situationer ved foder, vand, ind/ud ved led osv.
 • Ingen mavesår eller hovbylder eller andre tilbagevendende lidelser.
 • Bevæge sig i stabilt/langsomt tempo på fold, og ikke ile ud eller ind fra evt. stald
 • Have en, for racen, normal hals- og hale føring i dagligdags situationer
 • Ses liggende på folden fra tid til anden – det kan godt være svært da de ikke ligger særligt længe
 • Ses følge resten af flokkens aktiviteter, dvs. ligger, hviler, Løber, eller spiser de øvrige heste bør der ikke stå en enlig hest i færd med noget ganske andet
 • Ikke reagerer når heste tages ud af flokken – det er ok at have en særlig ven at være knyttet med men det skal gerne kunne fungere uden voldsom afmagt når den ene hest tages ud af flokken
 • Ikke vise stress- eller afstands øgende signaler* i håndtering eller omgang med mennesker og andre heste
 • Et minimum af dæmpende signaler* i håndtering og omgang med mennesker, og andre heste

*signalerne er en del af hestens kropssprog, bestående af dæmpende Signaler,  overspringshandlinger,  stress signaler, afstands øgende signaler, og til sidst ”Fight Flight or Freeze”.

Tam og vildhest

Når vi ser på Flokadfærd, er det vigtigt at holde sig for øje at der kan være stor forskel i adfærd i forhold til tam – og vildheste. 

Flokdyr og enefold

Hesten er flokdyr, dvs. de foretrækker at være sammen med flere artsfæller ad gangen, som en del af deres sikkerhedstaktik. 

Dominans, hierki og overlevelse instinker

Vi er igennem mange år blevet opdraget med, at der blandt heste findes hierarki og dominans.

Den udadreagerende- og den udsatte hest

Har du en hest som er “hård” ved de andre heste i folden?  Den hest som bider eller truer af andre heste i håndtering og/eller ridning?

Sund og tilpas hest

Heste er fra naturens side rolige energibesparende væsner – og det er vores tamheste også. 

 

Påvirkning, management og sund og tilpas heste

Adfærden skal fortælle os om vores heste er tilpasse eller om de kommunikerer stress, frustration, ubehag, eller måske endda smerte.