Tam og vildheste

Når vi ser på Flokadfærd, er det vigtigt at holde sig for øje at der kan være stor forskel i adfærd i forhold til tam – og vildheste. De vilde heste er under stimuli af naturen og har fri plads, de lever frit i et miljø de kender igennem generationer og uden indvirkning af os. De følger naturens gang, og deres adfærd er resultatet heraf.

Vores tamheste er under indvirkning af os, af de rammer vi skaber for dem, og den arv de har med sig fra deres mor/far og deres adfærd.

Den adfærd vi oplever i tamheste er i en vis grad unaturlig og tillært. Ikke fordi vi som hestejere har trænet hestene til det, men fordi hestene selv har tillært sig det, som resultatet af de livsbetingelser vi tilbyder dem.

Tam og vildheste

Heste i naturen er ikke begrænset af foldens størrelse. Hvis de mangler mad, vandrer de videre, og det er kun i sjældne situationer at mangel på mad skaber konflikter og kampe. Hvis én hest ikke tillader en anden hest at komme i nærheden, trækker den anden blot længere væk, og hvis de har brug for skygge eller læ kan de frit vandre efter det.

Hestenes dag går ikke uden stresspåvirkning, men hver gang der er en stresspåvirkning, tillader naturen uden hegn og begrænsninger, at hestenes fysik kan få afløb for stress, fordi de kan reagere frit. Derved kan hesten regulere sin stress, og hurtigt finde ro igen.

Vores tamheste tildeles mad af os, enten går de på græsfold med et hegn omkring, eller de tildeles hø, krybbefoder, og godbidder, og nogle gange i restriktiv form, hvilket kan henlede til aggressioner og kamp. De har et øget stressniveau ved træning, og mange også i dagligdags håndtering. Dette medfører at tamheste tillærer sig løsninger og adfærd, som ikke er set blandt vilde heste, og som ikke nødvendigvis kommer vores tamheste til gode.

Når vi vurderer på vores tamhestes adfærd er det derfor vigtigt at holde vilde hestes adfærd for øje, men med respekt for at en adfærd ikke altid må eller bør henledes til et afsæt i naturen. Hos vores tamheste er det i høj grad vores påvirkning som influerer, og derved kan der laves tiltag som regulerer adfærden til en bedre løsning for hesten.

Tam og vildhest

Når vi ser på Flokadfærd, er det vigtigt at holde sig for øje at der kan være stor forskel i adfærd i forhold til tam – og vildheste. 

Flokdyr og enefold

Hesten er flokdyr, dvs. de foretrækker at være sammen med flere artsfæller ad gangen, som en del af deres sikkerhedstaktik. 

Dominans, hierki og overlevelse instinker

Vi er igennem mange år blevet opdraget med, at der blandt heste findes hierarki og dominans.

Den udadreagerende- og den udsatte hest

Har du en hest som er “hård” ved de andre heste i folden?  Den hest som bider eller truer af andre heste i håndtering og/eller ridning?

Sund og tilpas hest

Heste er fra naturens side rolige energibesparende væsner – og det er vores tamheste også. 

 

Påvirkning og management

Adfærden skal fortælle os om vores heste er tilpasse eller om de kommunikerer stress, frustration, ubehag, eller måske endda smerte.