Den udadreagerende- og den udsatte hest 

Udad reagerende hest

Har du en hest som er “hård” ved de andre heste i folden? Den som de andre opstaldere måske er utrygge ved på folden, eller den hest som bider eller truer af andre heste i håndtering og/eller ridning?

Det er min erfaring, at der hersker den gængse misforståelse, at dette skyldes hierarki, alfa status, leder status mv. Med stor sandsynlighed er det i stedet et øget stress niveau, som får hesten til at reagere uhensigtsmæssigt, og det vigtigste af alt er, at det kan der i langt de fleste tilfælde gøres noget ved.

Hestenes floksammensætning i forhold til alder, køn og størrelse kan spille en rolle. Foldens størrelse og indretning, herunder simple ting som leddets, vandets, evt. læskuret og grovfoderets placering, påvirker hestene i flokken. Staldens indretning, vand og foder placering i boksen, trafik i stalden, nabohesten, lyde og lugte udefra kan influere din hests oplevelse.

Den udad reagerende hests største problematik er ofte foldens størrelse og indretning, da de andre heste, pga. den begrænsede plads, ofte er for tæt på, hvilket kan stimulere den udad reagerende hest til udfald og jageadfærd. Da de andre heste ikke kan komme langt nok væk, påvirkes hele flokdynamikken, og seancen vil ofte blive en del af hverdagen, og en selvforstærkende negativ spiral.

 

Udsat hest 

Er din hest den, som de andre heste ofte genner med eller skælder ud på? Måske den hest som føler sig utryg når de andre heste kommer for tæt på, eller måske er din hest den, som ofte får skader eller sår?

Disse heste kategoriseres ofte som “underheste”, men ligesom med den udad reagerende hest, er det min erfaring at dette ligeledes ofte er en hest med et øget stress niveau, her blot forårsaget af altid at skulle være på vagt og at være udsat.

Den udsatte hest vil altid agere mere på vagt, fordi den altid føler sig udsat. Derfor kommer den til at virke hektisk og måske instinktivt fremstå som en risiko for de andre heste og derfor øges deres fokus på, at denne hest ikke hører til hos dem. På den måde øges presset på den udsatte hest, den onde spiral starter og præger således hestens læring i forhold til andre heste.

Den udsatte hest kan måske opleve hyppigere omrokeringer til nye flokke, måske endda til nye opstaldningssteder, med ønsket om at den falder bedre til, men det lykkes langt fra altid, da hesten nu er yderligere presset af flytningen.

Hestenes floksammensætning i forhold til alder, køn og størrelse kan spille en rolle. Foldens indretning, herunder simple ting som leddets, vandets, evt. Læskuret, og grovfoderets placering kan påvirke hestene i flokken. Staldens indretning, vand- og foderplacering i boksen, trafik i stalden, nabohesten samt lyde og lugte udefra, kan påvirke din hests oplevelse.

Den hyppigste faktor er ofte foldens størrelse og indretning, som kan øge presset på den udsatte hest. Er folden for lille, kan den aldrig komme langt nok væk fra de andre – og derved øges de andre hestes frustration også.

 

Tam og vildhest

Når vi ser på Flokadfærd, er det vigtigt at holde sig for øje at der kan være stor forskel i adfærd i forhold til tam – og vildheste. 

Flokdyr og enefold

Hesten er flokdyr, dvs. de foretrækker at være sammen med flere artsfæller ad gangen, som en del af deres sikkerhedstaktik. 

Dominans, hierki og overlevelse instinker

Vi er igennem mange år blevet opdraget med, at der blandt heste findes hierarki og dominans.

Den udadreagerende- og den udsatte hest

Har du en hest som er “hård” ved de andre heste i folden?  Den hest som bider eller truer af andre heste i håndtering og/eller ridning?

Sund og tilpas hest

Heste er fra naturens side rolige energibesparende væsner – og det er vores tamheste også. 

 

Påvirkning og management

Adfærden skal fortælle os om vores heste er tilpasse eller om de kommunikerer stress, frustration, ubehag, eller måske endda smerte.